Política de privacidade

¿Quen é o responsable do tratamento?

Identidade:

Almudena Rodríguez Giráldez

CIF: 36135318H

Enderezo: Rúa da Barrosa, 85. C.P.: 15896. Santiago de Compostela, A Coruña

Teléfono: 607 411 397

Correo electrónico: almudena@denadinteriores.gal

¿Con que fin tratamos os teus datos?

Os datos que nos facilitas a través do formulario de contacto, son tratados coa finalidade de atender as consultas formuladas ou mesmo contactar contigo polos medios facilitados se así o solicitas.

¿Canto tempo se gardan os teus datos?

No caso dos datos recibidos a través do formulario de contacto, os teus datos conservaranse durante polo menos 12 meses. Transcorrido o prazo indicado, procederase á súa destrución por medios que garantan a non recuperación da información.

¿Cal é a base xurídica que xustifica o tratamento dos datos?

No caso dos datos recollidos a través do formulario de contacto, a base legal do tratamento é atender a solicitude formulada polo interesado.

¿A quen se comunican os teus datos?

Os tratamentos de datos recibidos a través dos formularios de recollida de datos recíbense vía correo electrónico  que cumpre coas medidas de seguridade adecuadas. Os datos obxecto de tratamento poderán ser comunicados ás autoridades administrativas competentes na materia nos supostos legalmente previstos e tamén nos casos en que tal comunicación sexa necesaria para poder prestar os servizos solicitados.

¿Cales son os teus dereitos?

O titular dos datos ten dereito a:

  • Acceder aos teus datos
  • Rectificar os teus datos
  • Eliminar os teus datos
  • Transferir os teus datos a outro Responsable
  • Opoñerse a todo ou parte do tratamento
  • Limitar o uso dos teus datos persoais

En caso de non cumprir os teus dereitos, podes presentar unha reclamación ante a Autoridade de Protección de Datos.

¿Como obtemos os teus datos?

A través do formulario de contacto.

Procedencia: facilitado polo interesado.

Categorías de datos: datos identificativos, correo electrónico.

Última actualización: Outubro 2021.